Bewolessen.nl
Home en informatie

Hartelijk welkom op Bewolessen.nl  !
Deze site is opgezet om alle informatie te geven over de lessen bewegingsonderwijs.
De methode bestaat uit 99 lessen bewegingsonderwijs voor groepsleerkrachten in het basisonderwijs en zijn onderverdeeld in:
33 lessen voor groep 3&4
33 lessen voor groep 5&6
33 lessen voor groep 7&8


De kenmerken

 • Het zijn echte praktijkboeken. Je kunt er direct mee aan de slag.
 • Elke les op één pagina voor de duidelijkheid en het overzicht.
 • Elke bewegingssituatie /onderdeel van de les op één aparte pagina uitgewerkt. Hier staat ook altijd een foto die de kern van de situatie aangeeft.
 • Gedetailleerde tekeningen in kleur.
 • Een grote diversiteit van 240 verschillende bewegingssituaties voor groep 3 t/m 8.
 • Eén van de selectiecriteria is het weinig klaarzetwerk. Maar...het is geen les rekenen!
 • Alle onderdelen zijn gekozen uit 450 succesonderdelen vanuit de praktijk.
 • Alle onderdelen zijn in de praktijk door groepsleerkrachten getest en bijgesteld.   

 De inhoud
 

 • De 33 lessen van elke jaargroep (3/4, 5/6 of 7/8) zijn weer verdeeld in vijf handzame deeltjes.
Deel 1: zomer-herfst.
Deel 2: herfst-kerst.
Deel 3: kerst-voorjaar.
Deel 4: voorjaar-mei.
Deel 5: mei-zomer.
 
 • In de meeste lessen wordt bewogen in 4 groepjes.
 • De lessen voor de groepen 3 & 4 bestaan uit 30 lessen voor 4 groepjes en 3 klassikale lessen.
 • De lessen voor de groepen 5 & 6 bestaan uit 25 lessen voor 4 groepjes en 8 klassikale lessen.
 • De lessen voor de groepen 7 & 8 bestaan uit 20 lessen voor 4 groepjes en 13 klassikale  lessen (elke derde les is een klassikale les). 
 • De lessen voldoen volledig aan de "Kerndoelen bewegingsonderwijs wet primair onderwijs, 2006"  zie deze link . Alle leerlijnen komen in ruim voldoende mate aan bod: Doelspelen-Tikspelen-Jongleren/Over en weer inplaatsen-Mikken-Zelfverdediging/Stoeien-Springen-Zwaaien-Balanceren-Over de kop-Loop en ren.
 • Bewegen en muziek staat elke laatste les van elk oneven deel centraal.  

Waarom deze lessenserie?

Na 20 jaar als vakleerkracht op verschillende scholen te hebben gewerkt vroeg ik me af waarom groepsleerkrachten de geschreven lesplannen van de vakleerkrachten zelden gebruiken.

Ik kwam tot de conclusie dat andere plannen vaak te veel klaarzetwerk voor ze zijn. De teksten zijn regelmatig onoverzichtelijk, niet duidelijk en te veel. De tekeningen zijn niet duidelijk en de situaties zijn niet uitdagend genoeg voor de kinderen. Ook zien leerkrachten bepaalde onderdelen niet zitten.

Deze lessen bewegingsonderwijs zijn oorspronkelijk bedoeld voor groepsleerkrachten van  basisschool de Achthoek in Amsterdam, de school waar ik werk. Toen bleek dat ze ook in andere willekeurige gymzalen met succes gebruikt kunnen worden, heb ik besloten ze in boekjes te laten drukken. 

Voor wie is het bedoeld?

 • Het is in eerste instantie bedoeld voor groepsleerkrachten van basisscholen die zelf bewegingsonderwijs geven. Ze hebben een kant en klaar raamwerk/jaarplan wat direct bruikbaar is.
   
 • Voor beginnende vakleerkrachten bewegingsonderwijs is het ook een fijne basis waaraan je jaren houvast kunt hebben. De hoeveelheid verschillende bewegingssituaties is een van de krachten.
   
 • Voor ervaren vakleerkrachten is het geschikt om nieuwe ideeën uit op te doen.
   
 • Zeker ook voor combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches, sportleiders ROC, sportleiders buitenschoolse opvang, CIOS, bewegingsagogen en fysiotherapeuten is het een schat aan informatie en ideeën.  

Hoe omgaan met dit werk?

Omdat elke gymzaal anders is, toestellen en materialen in de gymzalen anders zijn en ook kinderen weer anders reageren, is er nooit een kant en klare methode mogelijk die hierop tot in detail kan inspelen.
De lessen mogen alleen gegeven worden door leerkrachten die bevoegd zijn om bewegingsonderwijs te geven.
 
 • Zijn bepaalde materialen niet aanwezig? Wees creatief en kies iets wat erop lijkt. 
 • Loopt het toch niet in jouw situatie? Stel het zelf bij.
 • Is een onderdeel niet te doen? Kies zelf een ander onderdeel of laat gewoon een onderdeel weg. 
 • Creativiteit van de gebruikers is nodig om in de eigen situatie aanpassingen te doen.
   

 

Home en informatieEen complete les groep 3/4Een complete les groep 5/6Een complete les groep 7/8Een complete les bewegen & muziekFoto'sVideo'sMuziek bij de lessenOver de auteurDe lessen bestellen en contact